„Romdon“ savanorystė
Laukiami visi norintys padėti
Tapti savanoriu

Apie fondą

Pagrindinė labdaros ir paramos fondo „Romdon“, įsteigto 2012m. gegužės mėnesį, misija – teikti socialinę paramą asmenims, kurių padėtis savo gerove pasirūpinti nebeleidžia. Fondas visas jėgas ir energiją skiria rūpinimuisi vaikais, suaugusiais, neįgaliaisiais, našlaičiais, ligoniais, daugiavaikėmis šeimomis, pensininkais ir kitais asmenimis, kuriems psichologinės paramos bei materialinės pagalbos reikia labiausiai.

Fondo veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o visa gauta parama nukeliauja tiems, kuriems parama būtina čia ir dabar.

Kiti fondo „Romdon“ veiklos tikslai yra teikti labdarą ar paramą bei kitokią pagalbą  asmenims bei organizacijoms mokslo, kultūros, švietimo, meno, religijos, sporto, sveikatos apsaugos, aplinkos apsaugos ir kitose visuomenei naudingose srityse.

Aktyvi veikla:

 • remti vaikus ir paauglius, suteikiant galimybę išgyventi pilnavertę vaikystę;
 • integruoti neįgaliuosius į kasdienį gyvenimą;
 • suteikti ligoniams būtiną materialinę ir psichologinę paramą;
 • globoti našlaičius;
 • palengvinti pensininkų gyvenimą;
 • skatinti tobulėti gabius vaikus meno, sporto, mokslo srityse;
 • integruoti bedarbius į palankią socialinę aplinką;
 • organizuoti įvairias labdaros šventes, akcijas, rengti išvykas, vaikų poilsio stovyklas.

Tik tas patiria džiaugsmą, kas gali padėti savo artimui. (Johanas Volfgangas Gėtė)

Aktyvi veikla:

 • remti vaikus ir paauglius, suteikiant galimybę išgyventi pilnavertę vaikystę;
 • integruoti neįgaliuosius į kasdienį gyvenimą;
 • suteikti ligoniams būtiną materialinę ir psichologinę paramą;
 • globoti našlaičius;
 • palengvinti pensininkų gyvenimą;
 • skatinti tobulėti gabius vaikus meno, sporto, mokslo srityse;
 • integruoti bedarbius į palankią socialinę aplinką;
 • organizuoti įvairias labdaros šventes, akcijas, rengti išvykas, vaikų poilsio stovyklas.

Tik tas patiria džiaugsmą, kas gali padėti savo artimui. (Johanas Volfgangas Gėtė)

Paramą galite skirti dviem būdais
Atlikdami pavedimą į labdaros paramos fondo sąskaitą
Skirdami labdaros paramos fondui 2% asmens pajamų mokesčio
Skirti paramą